DUOMENYS:

Valstybės įmonė Registrų centras, siekdama, kad Lietuvos Respublikos gyventojų registre  būtų ištaisyti netikslūs ir papildyti neišsamūs gyventojų deklaruotos gyvenamosios vietos duomenys, prašo savivaldybės gyventojų, kurių deklaruotos gyvenamosios vietos adresai nepilni, duomenis  tikslinti.