Vienas mielas žodis gali sušildyti trims žiemos mėnesiams. Japonų liaudies išmintis ...

Viena vasaros diena kaime verta mėnesio mieste. Christina G. Rossetti ...

Vieno saulės spindulio pakanka daugeliui šešėlių sunaikinti. Pranciškus iš Asyžiaus ...

Net mažiausias kačiukas yra šedevras. Leonardas da Vinči ...

Politika – menas bendradarbiauti su neišvengiamybe. Šarlis Morisas Taleiranas ...

Ne įvykiai turi valdyti politiką, o politika įvykius. Napoleonas Bonapartas ...

Kartais net įžvalgiausia akis nemato, kur baigiasi politika ir prasideda įstatymas. Lionas Foichtvangeris ...

Devyniasdešimt procentų politikų yra kalti dėl likusių 10 proc. blogos reputacijos. Henris Kisindžeris ...

Kol mūsų liaudis bus prisirišusi prie savo kalbos ir jos laikysis su meile, tol liks ištikimi savo tikėjimui, jų sielose nepavyks pasėti piktą sėklą. Vyskupas Motiejus Valančius ...

Šuo yra vienintelis dalykas žemėje, kuris myli tave labiau nei tu pats save. Joshas Billingsas ...

Citata: