Regionų administracinis teismas įvertino Šilutės savivaldybės tarybos sprendimą

Savivaldybės tarybai nesuteikta diskrecija įvesti papildomą sąlygą, kada jos komitetų ir nuolatinių komisijų pirmininkams bei jų pavaduotojams mokamas didesnis atlyginimas.

Regionų administracinis teismas, išnagrinėjęs norminę bylą, balandžio 30 d. sprendimu pripažino, kad Šilutės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento (Reglamentas) 183 punktas, nustatantis, jog Savivaldybės tarybos nuolatinių komisijų pirmininkams ir jų pavaduotojams 20 ir 10 procentų didesnio dydžio atlyginimas mokamas tada, kai tą mėnesį vyksta tų nuolatinių komisijų posėdžiai, prieštarauja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymui, Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymui ir negali būti taikomas nuo tos dienos, kai oficialiai buvo paskelbtas įsiteisėjęs administracinio teismo sprendimas dėl nurodyto norminio administracinio akto dalies pripažinimo neteisėta.

Vyriausybės atstovas kreipėsi su pareiškimu į teismą, prašydamas ištirti, ar Šilutės rajono savivaldybės tarybos Reglamento 183 punktas, nustatantis, jog Savivaldybės tarybos nuolatinių komisijų pirmininkams ir jų pavaduotojams 20 ir 10 procentų didesnio dydžio atlyginimas mokamas tada, kai tą mėnesį vyksta tų nuolatinių komisijų posėdžiai, atitinka Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo ir Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo tam tikras nuostatas; nustačius, kad pirmiau minima Reglamento nuostata neatitinka nurodytų teisės aktų nuostatų, pripažinti ją prieštaraujančia šiems teisės aktams. Mano, kad Savivaldybės taryba, Reglamento 183 punktu nustačiusi, kad Savivaldybės tarybos nuolatinių komisijų pirmininkams ir jų pavaduotojams 20 ir 10 procentų didesnio dydžio tarybos nario atlyginimas mokamas tik tada, kai tą mėnesį vyksta tų nuolatinių komisijų posėdžiai, plečiamai taiko ir aiškina Vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio nuostatas, o tai viešojoje teisėje nėra leidžiama.

Teismas, išnagrinėjęs bylos aplinkybes, nurodė, kad Vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje yra nustatytas imperatyvas savivaldybės tarybos komitetų ir nuolatinių komisijų pirmininkams nustatyti 20 procentų didesnio dydžio savivaldybės tarybos narių atlyginimą, o  pavaduotojams nustatyti 10 procentų didesnio dydžio savivaldybės tarybos narių atlyginimą. Nagrinėjamu atveju Savivaldybės taryba, tvirtindama Reglamento 183 punktą ir jame nustatydama, kad tarybos nuolatinių komisijų pirmininkams ir jų pavaduotojams 20 ir 10 procentų didesnio dydžio tarybos nario atlyginimas mokamas tik tada, kai tą mėnesį vyksta tų nuolatinių komisijų posėdžiai, pažeidė teisinės hierarchijos reikalavimą ir viršijo savo įgaliojimus. Teismas pabrėžė, kad Savivaldybės taryba neturi diskrecijos keisti šio teisinio reglamentavimo ir nustatyti papildomų sąlygų šiam atlyginimo dydžiui nustatyti. Savivaldybės tarybos nario atlyginimas gali būti mažinamas tik Vietos savivaldos įstatymo 12 straipsnio 2 dalyje nustatytais atvejais, būtent Reglamente nustatyta tvarka proporcingai savivaldybės tarybos nario praleistų to mėnesio savivaldybės tarybos, komitetų, nuolatinių komisijų ir savivaldybės kolegijos, kurių narys savivaldybės tarybos narys yra, posėdžių skaičiui.

Šis teismo sprendimas gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Prenumeruoti
Pranešti apie

0 Komentarai
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus