Žaisti = mokytis?

Šilutės Žibų pradinė mokykla, kartu su šalimis projekto partnerėmis iš Rumunijos, Italijos, Ispanijos ir Turkijos 2 metus dalyvavo Erasmus+ projekte „Žaidybinimas pamokose – iššūkiai ir apdovanojimai“.

Žaidybinimas (ang., gamification) – pakankamai naujas terminas ugdymo procese, todėl dalyvavimas šiame projekte tapo savotišku iššūkiu visoms šalims dalyvėms.  Žodis žaidybinimas skamba labai panašiai kaip žaidimas, tačiau tai yra dvi skirtingos sąvokos, nors tarpusavyje ir glaudžiai susijusios. Žaidybinimas vyksta tuomet, kai įvairių, vaikams patrauklių žaidimų elementai „ištraukiami“ iš žaidimų turinio ir pritaikomi pamokos ar kitos ugdomosios veiklos metu. Kitaip tariant, žaidybinimas – tai pagrindinių žaidimo elementų perkėlimas į tiesiogiai su žaidimais nesusijusias veiklas.

Pavyzdžiui, mokytojas, užuot paprastai pamokos pradžioje paskelbęs ko šiandien mokiniai mokysis (pamokos tema bei uždavinys), tai padaro kitaip, žaismingai, vaikus sudomindamas naudodamas kryžiažodį ar dėlionę, į pagalbą pasitelkdamas „laimės šulinį“ ir kt., ar mokinius atsakinėti pakviesdamas ruletės pagalba, o mokinių žinias patikrinti sukurdamas žaismingą ir įdomią viktoriną. Šiais laikais mokytojui nuolat tenka ieškoti tinkamų, efektyvių ir smagių būdų, kurie padėtų mokiniams  siekti geresnių mokymosi rezultatų. Visos projekto šalys partnerės, naudodamos įvairius žaidybinius elementus ir per juos aktyviai įtraukdamos mokinius į dalyvavimą pamokoje, siekė pagerinti  mokinių mokymosi rezultatus. Žaidybinimą pamokose taikė   kiekvienos dalyvaujančios šalies gimtojoje kalboje, matematikoje ir anglų kalboje, šis būdas buvo taikomas ir mokinių aktyvinimui kasdien atlikti jiems paskirtus  namų darbus. Dalyvaudami veiklose ir mokytojai, ir mokiniai ugdė savo kūrybiškumą, kritinį mąstymą, labiau  įsisavino  ir pritaikė pamokose  informacines technologijas, ugdė emocinį intelektą.

Savo įgyta patirtimi, idėjomis projekto dalyviai tarpusavyje dalindavosi kiekvienos išvykos metu.  Jie ne tik stebėjo kitų šalių mokytojų vedamas pamokas, kuriose buvo taikomi žaidybinimo elementai,  bet ir patys kasdien vedė tokias pamokas. Kiekvieną dieną projekto dalyviai aptardavo labiausiai pasisekusias, įtraukias ir vaikus sudominusias žaidybinimo veiklas.

Labai džiugu, kad projekte išsikeltą tikslą, tikslingai ir nuosekliai naudojant žaidybinimą ugdymo procese, pavyko pilnai įgyvendinti.  Projekto pradžioje ir pabaigoje mokykloje atlikti tyrimai parodė, kad mokinių pasiekimai pakilo lietuvių, anglų kalbose, matematikoje, taip pat pagerėjo namų darbų atlikimo procentas. Tačiau ne mažiau svarbu yra ir tai, kad mokytojas sudarė galimybes ir sąlygas kiekvienam klasės mokiniui mokytis įdomiai, atsiskleisti vaikų kūrybiškumui,  su entuziazmu įsitraukti į žaidybines veiklas. Visa tai vaikams leido geriau suprasti ir įsisavinti tai, ko jie yra mokomi.

Šilutės Žibų pradinės mokyklos socialinė pedagogė metodininkė Daina Macijauskienė,                       logopedė metodininkė Lina Gutauskienė

 

 

guest

0 Komentarai
Įterpti atsiliepimai
Žiūrėti visus komentarus
Citata: