Valstybinių miškų urėdijos Jurbarko, Šilutės ir kituose regioniniuose padaliniuose renkamos retai Lietuvos miškuose sutinkamo ...

„Kardelių vienvaldystę Rugsėjo 1-osios šventėje rodo ir statistika. Šių gėlių pardavimų pikas pasiekiamas 35-ąją ...

Dėl jos agroekosistemose nyksta ir kraštovaizdžio įvairovė, silpnėja ekologinio kompensavimo barjerinės funkcijos. Kartu prastėja dirvožemio kokybė, ...

Praėjusių metų WWF (World Wildlife Fund) ataskaita** rodo, kad 1,2 milijardo tonų maisto prarandama ...

Į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą šiuo metu įtrauktos 2 rykštenių rūšys: kanadinė rykštenė (įskaitant ...

Čempionate varžėsi 33 vyrai ir 14 moterų Su dalgiais į Rupkalvių kaimą susirinko 47 ...

Bičių laikytojas turi atvykti į Kaimo reikalų skyrių pagal gyvenamąją vietą arba buveinės adresą ...

Žuvų išteklių atkūrimo ir gausinimo valstybiniuose vandens telkiniuose darbus vykdo Žuvininkystės tarnyba prie Žemės ...

Paimti mėginiai Leitės polderyje ir Leitės upėje, taip pat Veižo upėje ir Veižo vasaros ...

Svylos upelio paparčiai Atokiame, Baltarusijos pasienio ruože esančiame, tačiau labai vaizdingame Švenčionėlių regioninio padalinio, ...

Citata: